Politisk fejl truer det maritime miljø

25 May 2016

En ændring i lokalplanen kommer til at betyde, at der anlægges en bro mellem Enghave brygge og Teglholmen i Københavns Sydhavn, som højst skal være 3 meter over vandoverfladen og ikke kunne åbnes. Dette er en trussel mod mange af FMKs bådejere, der således vil blive indespærret i løbet.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell har netop indrømmet at dette er en politisk fejl, der vil kunne true det maritime miljø i Frederiksholmløbet. Se borgmesterens udtalelse fra d. 24. 05. 2016 her.

Her er det forudgående spørgsmål fra Fisketorvets Motorbådsklub.

Borgerrepræsentationen skal behandle sagen i morgen d. 26. 05. 2016, så det er på høje tide at få sagen belyst.

Pressemeddelelse er vedhæftet. Desuden er vedhæftet Fisketorvets Motorbådsklubs nylige henvendelse til medlemmer af Borgerrepræsentationen med argumentation for ikke at vedtage opførelse af uoplukkelig bro over Frederiksholmløbet.


Øvrig presse vedr. sagen kan findes her:

Københavns kommune spærre måske vigtigt havneløb for andet end småbåde - Politiken.dk

Bådejere utilfredse med ny bro - TV2 Lorry